Edukacja to droga do zdobycia mądrości, rozumianej nie tylko jako zdobycie wiedzy, ale także jako nauka samodzielnego, krytycznego myślenia. Dzieci wychowujemy tak, by miały świadomość, że nauka nie kończy się wraz z opuszczeniem szkolnych murów. Człowiek powinien rozwijać się i poszukiwać prawdy całe życie.

Czytaj dalej

11/11