Zajęcia dodatkowe 4-7

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego

KLASY 4-7

  • język angielski (codziennie)
  • drugi język j. francuski lub j. hiszpański
  • zajęcia taneczne
  • piłka nożna
  • tutoring
  • Cambridge (od klasy 3-7)
  • chór
  • koło teatralne