PŁATNOŚCI

STOWARZYSZENIE  „INTEGRITAS”

 09-100 Płońsk, ul. Jana Brzechwy 2

Płońsk, dn. 12 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA
z dnia 12 marca 2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia „Integritas” podejmuje uchwałę dotyczącą wysokości czesnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioły”, począwszy od 1 września 2019 roku.

Roczna wysokość czesnego – kwota 5760 PLN

Miesięczna kwota czesnego płaconego od dnia 1 września 2019 r. będzie wynosiła:

– w systemie 12 rat – 480 PLN

– w systemie 10 rat – 576 PLN

Wysokość Wpisowego ustala się na kwotę 500 PLN ( wpłata jednorazowa )

Zniżki zwyczajowe: Ulga 10 % kwoty czesnego na 2-gie dziecko z Rodziny i 20% na kolejne dziecko z Rodziny uczęszczające do Szkoły.

 

                                                               

 Zarząd  Stowarzyszenia „Integritas”