KRYTERIA PRZYJMOWANIA

Kryteria przyjmowania do szkoły

Do klas I-IV

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Do klas V-VIII

Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŻYWIOŁY” są oceny na
ostatnim świadectwie promocyjnym kandydata z następujących przedmiotów:

  • minimum 4 z języka polskiego, angielskiego i matematyki oraz
  • minimum dobra ocena zachowania

W pojedynczych przypadkach dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do odstępstw od
powyższych wymagań.