NASZA OFERTA

Zajęcia dodatkowe 1-3


W ramach czesnego w klasach I-III zapewniamy:

w zakresie edukacji:

 • liczbę uczniów w klasie do 18 osób
 • rozszerzony program edukacji wczesnoszkolnej (w stosunku do podstawy programowej
 • MEN)
 • codziennie lekcje języka angielskiego
 • zwiększona liczba godzin w-f lub zajęcia ruchowe
 • opiekę w świetlicy (6.45.-17.00)
 • opiekę psychlogiczno-pedagogiczne
 • tutoring dla uczniów
 • ocenianie kształtujące
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe (więcej tutaj)
 • metody pracy wspomagające samodzielność i odpowiedzialność, m.in. metodę
 • projektu, LdL (samodzielne przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji) już od I
 • klasy
 • zindywidualizowane prace domowe
 • przygotowania uczniów do egzaminów z języków obcych i konkursów przedmiotowych

w zakresie wychowania i rozwoju duchowego:

 • budowanie relacji wiary
 • spójny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany we współpracy z rodzicami
 • udział w projektach i przedsięwzięciach w służbie innym ludziom

w zakresie opieki:

 • zajęcia w świetlicy szkolnej
 • opieka psychologa i pedagoga
 • opieka lekarza szkolnego
 

W ramach czesnego w klasach IV-VIII zapewniamy:

w zakresie edukacji:

 • liczbę uczniów w klasie do 18 osób ( klasy IV-VI)
 • rozszerzony program edukacji (w stosunku do podstawy programowej MEN –
 • dodatkowe godziny przeznaczone na naukę przedmiotów egzaminacyjnych):
 • język angielski – codziennie (wg. MEN jest trzy razy w tygodniu)
 • drugi język obcy (do wyboru j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski) (wg. MEN jest od klasy
 • VII)
 • naukę języków obcych ukierunkowaną na certyfikaty międzynarodowe Cambridge
 • zintegrowany system nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych
 • opiekę w świetlicy (6.45-17.00)
 • ocenianie kształtujące,
 • systemowe przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • tutoring
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe (więcej tutaj)
 • metody pracy wspomagające samodzielność i odpowiedzialność, m.in. metodę
 • projektu, LdL (samodzielne przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji)
 • zindywidualizowane i zsynchronizowane prace domowe
 • system przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i konkursów
 • przedmiotowych

w zakresie wychowania i rozwoju duchowego:

 • budowanie relacji wiary
 • spójny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany we współpracy z rodzicami
 • udział w projektach i przedsięwzięciach w służbie innym ludziom

w zakresie opieki:

 • zajęcia w świetlicy szkolnej
 • opieka lekarza szkolnego
 • opieka pedagoga i psychologa