Tutoring

, czyli:

  • regularne, indywidualne spotkania opiekuna z uczniem,
  • współpraca z rodzicami,
  • praca na mocnych stronach dziecka,
  • wspólne szukanie ścieżek rozwoju, określanie i realizowanie celów,
  • dialog, przyjaźń.