Program odkrywania talentów

Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności oraz przeróżnych zdolności naszych uczniów. W czasie warsztatów uczniowie doświadczą zarówno radości z samodzielnego tworzenia jak i satysfakcji z przezwyciężania napotykanych trudności.

SZACHY – prowadzący: Marian Rutkowski
Podczas zajęć uczniowie początkujący poznają zasady, a uczniowie zaawansowani doskonalą umiejętności grania w tę strategiczną grę planszową rozwijającą myślenie logiczne, przyczynowo- skutkowe, koncentrację uwagi oraz opanowanie. Nauczyciel prowadzący zajęcia proponuje szachowe łamigłówki oraz mini-turnieje pomiędzy uczestnikami, które zapewniają dodatkowe emocje. Uczniowie uczęszczający na zajęcia uczestniczą również w turniejach szachowych poza szkołą.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE – prowadząca: Anna Krajewska
Zajęcia plastyczne mają na celu wyzwolenie u dziecka naturalnej ekspresji plastycznej, rozwijanie jego zdolności plastycznych, kształtowanie kreatywnej postawy a także budowanie wiary we własne siły. Zajęcia uwrażliwią dziecko na otaczające je piękno i dzieła sztuki, dadzą możliwość sprawdzenia się w różnych dziedzinach sztuki: rysunku, malarstwie, rzeźbie, grafice. Rozwijają dbałość o dokładność i estetykę wykonania pracy, samodzielność działania twórczego jak i umiejętności pracy w grupie. Dodatkowo oferują pomoc dziecku w odnalezieniu właściwego dla niego sposobu kreowania rzeczywistości, w wyrażaniu uczuć, rozładowaniu stanów emocjonalnych przez dostarczenie odpowiednich materiałów i form realizacji tematu.

PIŁKA NOŻNA – prowadzący: Paweł Szpojankowski
Piłka nożna to zajęcia, które są świetną okazją do poprawienia kondycji fizycznej i rozwinięcia umiejętności piłkarskich uczniów. Uczestnicy zajęć doskonalą posiadane już umiejętności i zdobywają nowe. Trenują drybling, zwody, żonglerkę, podania, zwroty, podbicia piłki oraz balansowanie i utrzymywanie piłki. Trener zwraca uwagę nie tylko na kompetencje motoryczne uczniów, ale także na umiejętności percepcyjne i kognitywne. Kluczowe znaczenie w piłce nożnej ma bowiem nie tylko panowanie nad piłką, ale również szybkość i trafność podejmowania decyzji.

MAŁY CHEMIK 
Mały chemik to połączenie świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy, zdobywanych podczas odkrywania zagadek otaczającego nas świata. Wykonywanie nieskomplikowanych doświadczeń to niezwykle pouczająca przygoda, która procentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedzin ścisłych. Mały chemik to praktyczny kurs z fizyki, biologii oraz chemii.

KLUB RĘKODZIEŁA –prowadząca: Joanna Sielczak 
Zajęcia rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, sprawność manualną oraz kształtują poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczą cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim dają dużo radości podczas pracy twórczej. Uczestnicy zajęć poznają różnorodne techniki rękodzieła i sposoby ich wykorzystywania w codziennym życiu.

KALIGRAFIA

Niegdyś kaligrafia była podstawowym przedmiotem w szkołach. Dziś na zajęciach dodatkowych powracamy do ćwiczenia starannego i estetycznego pisania. Ale to nie jedyny cel tych zajęć. Kaligrafia to również zajęcia, które mają pomóc uczniom w ćwiczeniu cierpliwości i kształtowaniu charakteru.

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE
CERAMIKA (cena : 18 zł za zajęcia)
TANIEC TOWARZYSKI (cena: 50 zł za miesiąc zajęć)