Zerówka

PLAN PRACY – MAJ

Ścieżka edukacyjna

I tydzień: Rodzina razem się trzyma

wprowadzenie pojęcia rodzina rozumianego jako wartość;

wprowadzenie liter h, H;

kształcenie sprawności manualnej, grafomotorycznej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;

tworzenie formy męskiej i żeńskiej od nazw zawodów;

budzenie szacunku do pracy i zajęć wykonywanych przez rodziców

II tydzień: Ja i moi bliscy

wprowadzenie pojęcia dom;

wprowadzenie pojęć: prawo, obowiązek; rozwijanie umiejętności analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej; kształtowanie umiejętności czytania; uświadamianie, że każdy ma prawa i obowiązki;

rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania;

rozwijanie słownika czynnego dzieci przez wprowadzenie pojęć: kuzyn, kuzynka, ciocia, wujek; rozwijanie umiejętności wyczuwania przestrzeni podczas zabaw ruchowych i rytmicznych.

III tydzień: Lato – czas zabawy

wprowadzenie pojęcia szczęście rozumianego jako odczuwanie radości z życia; kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi;

- poszerzanie słownika dzieci o pojęcia związane ze słońcem, światłem; doskonalenie umiejętności czytania; rozwijanie logicznego myślenia;

wprowadzenie tańca „Stonoga”; kształtowanie wrażliwości muzycznej na barwę dźwięku i rytm;

poznanie sposobu wykonania różnych zwierząt z wykorzystaniem koła;

IV tydzień: Idzie lato przez świat

wprowadzenie nazw roślin i zwierząt zamieszkujących staw; kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci; uświadamianie znaczenie i roli stawu dla życia zwierząt i człowieka;

poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z zawodem pszczelarza;

wprowadzenie pojęć pszczoła miodna, pszczoła murarka; poznanie życia i zwyczajów pszczół; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, porządkowania zgodnie z rosnącą liczbą elementów; uświadamianie konieczności pomagania owadom podczas upałów;

Cnota

Wdzięczność

Nawyki

– czekam na swoją kolej

– staram się nie przerywać , gdy mówi ktoś inny

– sprzątam ławkę po skończonych zajęciach

Przysłowie

  • ,, Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi’’

Psychomotyka

ćwiczenie nóg i dużych partii mięśniowych, ćwiczenia mięśni tułowia, zabawy bieżne z ćwiczeniem ramion, , zabawy z elementem siłowania i czworakowania

Edukacja

polonistyczna

„Słowa, słowa” – ćwiczenie komunikacji.

Ćwiczenia grafomotoryczne- pisanie różnymi narzędziami pisarskimi. Posługiwanie się przymiotnikami, budowanie zdań poprawnych gramatycznie. Kończenie rozpoczętego zdania, budowanie pojęcia, tworzenie mapy myśli. Rysowanie szlaczka po śladzie, po kropkach i samodzielnie w liniaturze. Pisanie tekstu po śladzie i czytanie go, kolorowanie obrazka według kodu.

Edukacja matematyczna

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, tworzenie liczb dwucyfrowych według wzoru.

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu oraz posługiwaniu się monetami. Wyznaczanie kierunku w przestrzeni. „Trójkąty i koła” – zabawa manualna. Liczenie elementów, pisanie cyfr. Odczytywanie pełnych godzin, ustawianie wskazówek na pełnych godzinach.

Edukacja literacka

-,,Mrówka i słoń’’ Joanna M. Chmielewska

-,, Przybij piątkę! ‘’Joanna M. Chmielewska

-,, Tajemnicza mama’’ Mira Jaworczakowa

-,, Dobra to chatka, gdzie mieszka matka’’ Lucyna Krzemieniecka

Wiersze

,,Łąka ‘’-Małgorzata Strzałkowska

,, Stworzonka’’- Agnieszka Frączek

,, Ryby, żaby i raki ‘’-Jan Brzechwa

,, Leń’’ Jan Brzechwa

,, Pracowita pszczółka’’- Urszula Kozłowska

,, Święto Taty’’- Wiera Badalska

Na pamięć uczymy się:

Bukiecik dla mamy” W. Ścisłowski

Kochana mamo w dniu Twojego święta

bądź zawsze miła i uśmiechnięta.

Wypakuj proszę z tego woreczka

wszystkie życzenia od Twego dziecka.

Radość i uśmiech, miłość i zdrowie,

szczęście i sukces na Twojej drodze.

Niech towarzyszą Ci nieustannie,

a wszystkie smutki niech zginą marnie.

Edukacja muzyczna

Podamy sobie ręce” – powitanka-śpiewanka

„Rytmiczna stonoga” – zabawa z rytmem

Słuchamy: ANTONIO VIVALDI -,,Wiosna”

Piosenka

,,Majowe życzenia’’ sł. i muz. Malina Sarnowska

  1. Jak Ci, mamo, powiedzieć – nie wiem, żeś najlepszą jest z mam. Narysuję ci serce i piosenkę tę dam.

Ref.: Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach. Piosenka dla mamy, zielona jak maj! Tańcz z nami, śpiewaj i graj.

2. A ty co powiesz na to, tato, że słów tyle już znam. Dziś ułożę je w rymy i piosenkę ci dam. Ref.: Piosenka dla taty, dla taty piosenka, Jest dobra na co dzień, dobra od święta. Piosenka dla taty pachnąca jak bzy! Zaśpiewaj z nami i ty.

Zabawy w kole/ruchowe

„Witamy się”, Kret w korytarzu” – zabawa ruchowa w parach. „Słońce wschodzi i zachodzi” – zabawa z chustą animacyjną.

„Do domu” – zabawa z elementem ruchu.

„Bocian i żaby” – zabawa ruchowa.

„Koncert na łące” – zabawa na koncentrację.

„Kret w korytarzu” – zabawa ruchowa.

„Plum i brekekekeks” – zabawa na koncentrację.

,,Co robi mama?” – zabawa pantomimiczna.

Inne

„Z pszczelarzem w pasiece”- prezentacja multimedialna

Modlitwa

Boże, dzięki Ci składamy

za to, co spożywać mamy,

Ty nas żywić nie przestajesz,

pobłogosław, co nam dajesz.

Religia

Maj miesiącem Maryjnym

Poznaję modlitwy do Matki Bożej

Uczymy się dziękować Bogu za to co mamy.

PLAN PRACY -Marzec


Zerówka

Ścieżka edukacyjna

I tydzień: Mali Odkrywcy

– poznanie nazw geograficznych ( pustynia , wydmy, Antarktyda, piramidy, Sahara, Afryka);

– zapoznanie z położeniem biegunów;

– zwierzęta zamieszkujące Arktykę  i Antarktydę;

II tydzień: TAJEMNICE ŚWIATA

rozwijanie słownika dzieci o dawne pojęcia (kleks, kajet, łokieć jako jednostka miary);

– kształtowanie umiejętności planowania pracy;

-wprowadzenie pojęć: ,,wynalazek”, ,,sieć internetowa.

III tydzień : NADCHODZI WIOSNA

– uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania ( spożywanie witamin w naturalnej postaci i rola nabiału dla prawidłowego rozwoju dzieci);

– wprowadzenie kalendarza pogody;

-uświadamianie znaczenia ptaków dla człowieka.

– zrozumienie  znaczenia odpowiedzialności za zwierzęta w gospodarstwie.

IV tydzień : ŚWIĘTA ,ŚWIETA ,BIJĄ DZWONY

wprowadzenie pojęcia : ,, tradycja”;

– poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla centralnej Polski;

– kształtowanie umiejętności redagowania życzeń

Cnota

Wytrwałość

Nawyki

-Pamiętam o słowach grzecznościowych: ,,proszę”, ,,przepraszam”, ,,dziękuję”.

– Przepuszczam dziewczynki w drzwiach .

– Kończę zaczętą pracę.

Przysłowie

„Jedna jaskółka wiosny nie czyni”.

Bity

Wynalazcy : Thomas Edison, Aleksander Graham Bell, J.P Eckert, J.W. Mauchly, Guglielmo Marconi.

Psychomotyka

Utrwalenie kierunków, naśladowanie ruchów robota, masażyki, zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy bieżne, rozwijanie zwinności i poruszania się przez przeszkody, skoki do celu, skrętoskłony, skłony boczne, przysiady, zabawy muzyczno-ruchowe , zabawy z elementem siłowania i czworakowania

Edukacja

polonistyczna

Przygotowanie do nauki pisania:

a. Grafomotoryka.

b. Pisanie liter farbami na dużym formacie, wyklejanie nowopoznanych liter materiałami o różnej fakturze.

2. Przygotowanie do nauki czytania:

a. Wprowadzenie liter: G, P, S, J.

3. Łączenie sylab.

4. Tworzenie szeregów i sekwencji.

5. Wyklaskiwanie i liczenie sylab.

6. Wypowiadanie się na forum grupy.

7. Czerpanie radości z samodzielnego czytania.

8. Układanie zdań do obrazków.

9. Słuchanie tekstów ze zrozumienie.

Edukacja matematyczna

  1. Porządkowanie liczb

  2. Figury geometryczne

  3. Zabawy z liczmanami 1-7

 ( symulowanie zakupów w sklepie)

  1. Zastępowanie cyfr kolejnymi dniami tygodnia.

  2. Porównywanie liczebności zbiorów

  3. Wprowadzenie cyfry :8, znaku (-)

  4. Zabawy z kodowaniem-używanie strzałek kierunkowych, skracanie ułożonego kodu.

  5. Zabawy z kostką do gry- doskonalenie dodawania i odejmowania.

Edukacja literacka

Opowiadania: ,, Wynalazki”, ,,Tajemnicza kałuża”,,, Gdzie budować gniazdo?”, ,, Mysia jedzie na wieś”, ,, Zupa nic”- J.M. Chmielewska

Czytanie na dywanie: pozycje do wyboru uczniów.

Wiersze

,, Podróże, podróże”- J. Brzechwa, ,,Wiosenny wietrzyk”- j. Kulmowa,      ,, Kaczki i kury”- M. Czerkawska

,,Prośba do słoneczka”- do nauki na pamięć

Autor: Bożena Forma

Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy,
ogrzewaj mocno ziemię,
zabieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce,
słoneczko, wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.

Urośnie młoda trawka,
rozwiną się pąki na drzewach,
dla ciebie miłe słoneczko
każdy ptaszek zaśpiewa.

Edukacja muzyczna

Zabawa ruchowa do utworu ,, Furman”, A. Marcello – koncert na obój d- moll.

Piosenka

,, Mroźne marzenia”,,, Święta wielkanocne”, “Znów przyszła Wiosna” – nauka na pamięć

1. Co się dzieje, świat się śmieje

wstało ciepłe słońce,

na polanie w ciemnym lesie

słychać jakiś koncert.

Wszędzie w koło jest wesoło,

Miś i wilk śpiewają

bo z daleka przybył gość

wszyscy go witają.

Ref. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach

rozwija kwiaty i budzi nas

to mała wiosna z ptakami dziś śpiewa

tęczą maluje świat

2. Po cichutku, po kryjomu

przyszła do nas wiosna

na paluszkach, niczym wróżka

piękna i radosna

Zaprosiła do zabawy

Dzieci małe duże

biegną wszystkie na polanę

aby śpiewać w chórze

Zabawy w kole

,,Prześlij wiadomość”, ,,Jeż”, ,, Przenieś jajko”

Zabawy logopedyczne

,, Koty i motyle” – zabawa dźwiękonaśladowcza, ,, Rapowanie na przywitanie”

Modlitwa

Modlitwa poranna:

Do Ciebie Boże ręce me wznoszę o zdrowie dla moich najbliższych proszę.

Proszę także niech mnie od złego na każdym kroku aniołki strzegą.

Modlitwa przed posiłkiem

Drogi Panie Jezu,
siądź przy stole z nami,
jak kiedyś siadałeś
ze swymi uczniami.

Religia

Praca plastyczna „Mój Krzyż”.

Droga Krzyżowa Pana Jezusa.

Palma Wielkanocna – wiem co oznacza, umiem sam ją wykonać.

Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.

Język angielski

Rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny

Opisywanie wyglądu zewnętrznego członków rodziny

Rozpoznawanie i nazywanie cech charakteru

Nauka rymowanek o tematyce „family” 

Nauka piosenki „Family finger” 

Wprowadzenie słownictwa oraz wyrażeń o tematyce wiosennej

Easter – rozpoznawanie i nazywanie symboli związanych z Wielkanocą