Zerówka

PLAN PRACY -Marzec

Zerówka

Ścieżka edukacyjna

I tydzień: Mali Odkrywcy

– poznanie nazw geograficznych ( pustynia , wydmy, Antarktyda, piramidy, Sahara, Afryka);

– zapoznanie z położeniem biegunów;

– zwierzęta zamieszkujące Arktykę  i Antarktydę;

II tydzień: TAJEMNICE ŚWIATA

rozwijanie słownika dzieci o dawne pojęcia (kleks, kajet, łokieć jako jednostka miary);

– kształtowanie umiejętności planowania pracy;

-wprowadzenie pojęć: ,,wynalazek”, ,,sieć internetowa.

III tydzień : NADCHODZI WIOSNA

– uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania ( spożywanie witamin w naturalnej postaci i rola nabiału dla prawidłowego rozwoju dzieci);

– wprowadzenie kalendarza pogody;

-uświadamianie znaczenia ptaków dla człowieka.

– zrozumienie  znaczenia odpowiedzialności za zwierzęta w gospodarstwie.

IV tydzień : ŚWIĘTA ,ŚWIETA ,BIJĄ DZWONY

wprowadzenie pojęcia : ,, tradycja”;

– poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla centralnej Polski;

– kształtowanie umiejętności redagowania życzeń

Cnota

Wytrwałość

Nawyki

-Pamiętam o słowach grzecznościowych: ,,proszę”, ,,przepraszam”, ,,dziękuję”.

– Przepuszczam dziewczynki w drzwiach .

– Kończę zaczętą pracę.

Przysłowie

„Jedna jaskółka wiosny nie czyni”.


Bity

Wynalazcy : Thomas Edison, Aleksander Graham Bell, J.P Eckert, J.W. Mauchly, Guglielmo Marconi.

Psychomotyka

Utrwalenie kierunków, naśladowanie ruchów robota, masażyki, zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy bieżne, rozwijanie zwinności i poruszania się przez przeszkody, skoki do celu, skrętoskłony, skłony boczne, przysiady, zabawy muzyczno-ruchowe , zabawy z elementem siłowania i czworakowania

Edukacja

polonistyczna


Przygotowanie do nauki pisania:

a. Grafomotoryka.

b. Pisanie liter farbami na dużym formacie, wyklejanie nowopoznanych liter materiałami o różnej fakturze.

2. Przygotowanie do nauki czytania:

a. Wprowadzenie liter: G, P, S, J.

3. Łączenie sylab.

4. Tworzenie szeregów i sekwencji.

5. Wyklaskiwanie i liczenie sylab.

6. Wypowiadanie się na forum grupy.

7. Czerpanie radości z samodzielnego czytania.

8. Układanie zdań do obrazków.

9. Słuchanie tekstów ze zrozumienie.Edukacja matematyczna

  1. Porządkowanie liczb

  2. Figury geometryczne

  3. Zabawy z liczmanami 1-7

 ( symulowanie zakupów w sklepie)

  1. Zastępowanie cyfr kolejnymi dniami tygodnia.

  2. Porównywanie liczebności zbiorów

  3. Wprowadzenie cyfry :8, znaku (-)

  4. Zabawy z kodowaniem-używanie strzałek kierunkowych, skracanie ułożonego kodu.

  5. Zabawy z kostką do gry- doskonalenie dodawania i odejmowania.

Edukacja literacka

Opowiadania: ,, Wynalazki”, ,,Tajemnicza kałuża”,,, Gdzie budować gniazdo?”, ,, Mysia jedzie na wieś”, ,, Zupa nic”- J.M. Chmielewska

Czytanie na dywanie: pozycje do wyboru uczniów.

Wiersze

,, Podróże, podróże”- J. Brzechwa, ,,Wiosenny wietrzyk”- j. Kulmowa,      ,, Kaczki i kury”- M. Czerkawska

,,Prośba do słoneczka”- do nauki na pamięć

Autor: Bożena Forma


Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy,
ogrzewaj mocno ziemię,
zabieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce,
słoneczko, wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.

Urośnie młoda trawka,
rozwiną się pąki na drzewach,
dla ciebie miłe słoneczko
każdy ptaszek zaśpiewa.


Edukacja muzyczna

Zabawa ruchowa do utworu ,, Furman”, A. Marcello – koncert na obój d- moll.

Piosenka

,, Mroźne marzenia”,,, Święta wielkanocne”, “Znów przyszła Wiosna” – nauka na pamięć

1. Co się dzieje, świat się śmieje

wstało ciepłe słońce,

na polanie w ciemnym lesie

słychać jakiś koncert.


Wszędzie w koło jest wesoło,

Miś i wilk śpiewają

bo z daleka przybył gość

wszyscy go witają.


Ref. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach

rozwija kwiaty i budzi nas

to mała wiosna z ptakami dziś śpiewa

tęczą maluje świat


2. Po cichutku, po kryjomu

przyszła do nas wiosna

na paluszkach, niczym wróżka

piękna i radosna


Zaprosiła do zabawy

Dzieci małe duże

biegną wszystkie na polanę

aby śpiewać w chórzeZabawy w kole

,,Prześlij wiadomość”, ,,Jeż”, ,, Przenieś jajko”

Zabawy logopedyczne

,, Koty i motyle” – zabawa dźwiękonaśladowcza, ,, Rapowanie na przywitanie”

Modlitwa

Modlitwa poranna:

Do Ciebie Boże ręce me wznoszę o zdrowie dla moich najbliższych proszę.

Proszę także niech mnie od złego na każdym kroku aniołki strzegą.

Modlitwa przed posiłkiem

Drogi Panie Jezu,
siądź przy stole z nami,
jak kiedyś siadałeś
ze swymi uczniami.

Religia

Praca plastyczna „Mój Krzyż”.

Droga Krzyżowa Pana Jezusa.

Palma Wielkanocna – wiem co oznacza, umiem sam ją wykonać.

Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.


Język angielski

Rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny

Opisywanie wyglądu zewnętrznego członków rodziny

Rozpoznawanie i nazywanie cech charakteru

Nauka rymowanek o tematyce „family” 

Nauka piosenki „Family finger” 

Wprowadzenie słownictwa oraz wyrażeń o tematyce wiosennej

Easter – rozpoznawanie i nazywanie symboli związanych z Wielkanocą