Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności oraz przeróżnych zdolności naszych uczniów. W czasie warsztatów uczniowie doświadczą zarówno radości z samodzielnego tworzenia jak i satysfakcji z przezwyciężania napotykanych trudności.

Czytaj dalej

Innowacja jest częścią ogólnopolskiego programu MEN, do którego zakwalifikowana została nasza szkoła. Celem jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego oraz:

współtworzenie w szkole klimatu opartego na „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,

Czytaj dalej

Edukacja to droga do zdobycia mądrości, rozumianej nie tylko jako zdobycie wiedzy, ale także jako nauka samodzielnego, krytycznego myślenia. Dzieci wychowujemy tak, by miały świadomość, że nauka nie kończy się wraz z opuszczeniem szkolnych murów. Człowiek powinien rozwijać się i poszukiwać prawdy całe życie.

Czytaj dalej

13/13