Jaka jest historia powstania i misja Szkoły “Żywioły”?

Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Żywioły” powstała dzięki pasji i zaangażowaniu grupy rodziców, którym zależało na wysokim poziomie edukacyjnym oraz rzetelnej pracy nad wychowaniem ich dzieci. Dlatego (zgodnie z § 3 Statutu) szkoła wspiera Rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej.

Cel ten jest realizowany poprzez stworzenie uczniom odpowiednich warunków do rozwoju w sferach: intelektualnej, poznawczej, społecznej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej.

Model Szkoły oparty jest na doświadczeniach szkół Sternika działających od ponad 10 lat w Polsce.

Kto jest jej organem prowadzącym?

Organem prowadzącym NSP “Żywioły” jest Stowarzyszenie “Integritas” (KRS 0000468906) Stowarzyszenie powstało w 2013 roku z inicjatywy rodziców, których głównym celem było stworzenie szkoły opartej na wartościach uniwersalnych, z wysokim poziomem edukacji i wspierającej rodziców w wychowaniu dzieci.

Czym wyróżnia się Szkoła “Żywioły”?

Uczniowie uczą się w 18-osobowych klasach. Realizują rozszerzony program edukacji w stosunku do podstawy programowej MEN. Codziennie uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych m.i. metodami CLIL – Content and Language Integrated Learning oraz CLT – Comunicative Language Teaching. Dodatkowo  uczniowie od 3 klasy przygotowują się do egzaminu Cambridge.   Drugi język jest wprowadzony od  klasy 1. Zajęcia wychowania fizycznego również odbywają się w zwiększonej liczbie godzin, prowadzone są już od klas młodszych z wykwalifikowanym nauczycielem WF. Uczniowie mogą także korzystać z bezpłatnych zajęć dodatkowych, rozwijających ich pasje i talenty. W szkole pracujemy metodami rozwijającymi samodzielność i odpowiedzialność uczniów: metoda projektu, LdL, ocenianie kształtujące.  Ponadto nasi uczniowie korzystając ze wsparcia tutora, pracują na swoich mocnych stronach. W szkole realizowany jest także program wychowawczo – profilaktyczny, który opierając się na pracy nad nawykami, dba o harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów.

W jaki sposób szkoła wspiera uczniów w wierze?

W NSP “Żywioły” wychowujemy dzieci na fundamencie wartości chrześcijańskich –  zgodnie z wolą założycieli Stowarzyszenia “Integritas”. Nie jest to jednak szkoła katolicka w potocznym znaczeniu tego słowa, gdyż nie jest prowadzona przez żadną z instytucji Kościoła. Naszych uczniów uczymy szacunku i otwartości na każdego człowieka. Wszystkie zajęcia pozostają w zgodzie z podstawowymi zasadami wiary katolickiej i w najwyższym poszanowaniu wolności sumień. Krótka modlitwa przed rozpoczęciem zajęć czy przed posiłkiem jest ważnym elementem naszego planu dnia, a wartości uczymy dzieci nie tylko w czasie zajęć wychowawczych czy lekcji religii.

Kto jest najważniejszy w wychowywaniu dzieci?

Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci są Rodzice. Szkoła w zakresie wychowania jest jedynie dopełnieniem. Rodzice korzystając ze swoich praw, świadomie decydują się na placówkę, która będzie spójna z ich wartościami. Wspólny kierunek środowiska rodzinnego i szkolnego jest fundamentem dobrego wychowania. Dlatego (zgodnie z § 3 Statutu) NSP “Żywioły” wspiera Rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń i kursów doskonalących umiejętności wychowawcze oraz inną działalność edukacyjną.

Kim jest ROK i jaka jest jego rola?

Rodzic Odpowiedzialny za Klasę (w skrócie ROK) to przedstawiciel Rodziców danej klasy wybrany przez szkołę. 

ROK-owie to Rodzice, którzy:

 • znają misję i model edukacyjny szkoły,
 • dbają o właściwy kierunek wychowawczy, spójny z misją i modelem placówki,
 • dzielą się doświadczeniami współpracy ze szkołą,
 • wspierają budowanie kontaktów i więzi między rodzicami z klasy,
 • współtworzą rodzinną, wspierającą atmosferę w środowisku szkolnym,
 • organizują/współorganizują ważne wydarzenia szkolne i integracyjne,
 • poszerzają własne kompetencje wychowawcze i dzielą się swoim doświadczeniem.

Na czym polega program wychowawczy?

Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu i edukacji swoich pociech akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając szczególną uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej. Realizując swoją misję szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia. Dlatego w ciągu roku szkolnego sumiennie realizuje program wychowawczo – profilaktyczny oparty na wdrażaniu dziesięciu cnót (jednej każdego miesiąca). Przekazywane treści są dostępne również dla rodziców, a oni sami są zaproszeni do współpracy nad danymi cnotami w domu. Dzieci wraz z wychowawcą wyznaczają sobie cele, do których chcą dążyć w danym tygodniu czy miesiącu. Praca wychowawcza jest podsumowywana na koniec każdego miesiąca, tak aby każde dziecko zdobyło się na samodzielną refleksję.

Celem wychowania jest dążenie do tego, aby każdy z naszych uczniów i uczennic stale i świadomie starał się być: 

 • uporządkowanym, w jego postawie zewnętrznej i wewnętrznej oraz w używaniu własnego czasu; szanując prawdę i naturalny porządek rzeczy,
 • pracowitym, w jego stałym pragnieniu, by dobrze uczynić każdą rzecz,
 • hojnym, w dzieleniu się nie tylko swoimi rzeczami, ale także własnym życiem, z tymi, których ma naokoło siebie, 
 • odpowiedzialnym, w swojej wolności, zobowiązanym wobec swojego własnego życiowego projektu,
 • i jako owoc powyższego, radosnym w swojej postawie wobec świata, w obliczu odkrywania sensu własnego życia płynącego z rozwijania życia wewnętrznego.

Jaki strój obowiązuje w szkole?

W NSP “Żywioły” obowiązującym strojem szkolnym jest: mundurek lub okazjonalnie strój galowy. Jest to  wyraz szacunku dla szkoły oraz element jej wizerunku. Pomaga on w procesie wychowawczym, ponieważ łatwiej jest pomóc uczniowi w zachowaniu odpowiedniego wyglądu zewnętrznego, gdy mamy określony jeden obowiązujący standard.   Ponadto ma również istotny wymiar praktyczny, jest ułatwieniem dla Rodziców, oraz pozwala uniknąć zróżnicowania ze względu na status materialny. 

Mundurek dla dziewcząt:  błękitna koszulka polo, granatowy, rozpinany sweterek, spódniczka w kratkę, czarne, granatowe lub ciemnoszare, jednolite rajstopy, latem skarpetki. W klasach I-III dopuszcza się noszenie czarnych, granatowych lub ciemnoszarych leginsów zamiast rajstop.

Mundurek dla chłopców: błękitna koszulka polo, granatowy sweterek,

eleganckie, czarne, granatowe lub ciemnoszare spodnie jeansowe lub materiałowe typu „chinos”. W klasach I-III dopuszcza się noszenie czarnych, granatowych lub ciemnoszarych spodni dresowych. 

W okresach podwyższonych temperatur uczniowie mogą zamienić błękitną koszulkę polo na cieńszą, gładką koszulkę w białym lub błękitnym kolorze. 

Odświętnym strojem okazjonalnym w naszej szkole jest strój galowy. 

Strój galowy dla dziewcząt:  biała, gładka bluzka koszulowa, rozpinany,

granatowy sweterek, spódnica w kratkę (od mundurka), białe lub beżowe rajstopy, latem skarpetki, oraz czarne buty.

Strój galowy dla chłopców: biała koszula, granatowy sweter, granatowe, eleganckie spodnie materiałowe oraz czarne buty.

Noszenie kompletnego stroju szkolnego wraz z dbałością o schludny wygląd (brak makijażu, zmienione obuwie)  jest  brane pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania. 

Wszystkie elementy mundurka, a także stroju sportowego na WF powinny być w sposób trwały podpisane. 

Czy szkoła dba o zdrowe odżywianie dzieci?

Zdecydowanie tak. Bardzo ważnym elementem, spójnym z wizją naszej szkoły jest dbałość o zdrowe nawyki żywieniowe. Zdajemy sobie sprawę, że człowiek potrzebuje nie tylko sporej dawki wiedzy, ale również mądrego odżywiania. Dlatego drugie śniadanie jemy w spokoju podczas dłuższej przerwy w salach oraz dbamy o jakość posiłków. Słodycze (i to zazwyczaj w tej zdrowej odsłonie) pojawiają się w wyjątkowych sytuacjach, a woda jest podstawowym napojem naszych uczniów.

Za zdrowymi śniadaniami idą również domowe obiady serwowane w szkolnej stołówce, z której żaden uczeń nie wychodzi głodny.

Czy uczniowie korzystają w szkole z telefonów komórkowych?

Na korytarzach naszej szkoły jest gwarno i wesoło. Młodsi uczniowie bawią się, starsi rozmawiają, niektórzy czytają na kanapie książki. Podobnie jest na naszych wycieczkach szkolnych. Atmosfera budowania zdrowych relacji w świecie rzeczywistym jest możliwa dzięki temu, że nasi uczniowie na terenie szkoły nie korzystają z telefonów komórkowych czy zegarków smartwatch. Zgodnie z Regulaminem Szkolnym telefony czy zegarki wniesione na teren szkoły muszą być wyłączone i schowane do plecaka. Uczniowie w razie potrzeby kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami informują o tym wychowawcę, nauczyciela  dyżurującego na korytarzu lub na świetlicy. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach umożliwia uczniowi rozmowę telefoniczną.

Czy to prawda, że lekcje języka angielskiego odbywają się codziennie?

Tak, nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym do 5 godzin w tygodniu, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację. Nasza szkoła traktuje nauczanie języka angielskiego jako podstawę nowoczesnego nauczania. Wykorzystujemy praktyki światowe oraz doświadczenie nauczycieli. Realizowany przez nas program nauki języka angielskiego opiera się na metodzie CLIL rekomendowanej przez Komisję Europejską. Dobieramy najnowsze metody w zakresie psychologii poznawczej oraz teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

 

CLIL – Content and Language Integrated Learning

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe.

Unikalny sposób łączenia treści nauczania zintegrowanego z językiem.

 

CLT- Communicative Language Teaching

Komunikacyjne nauczanie języka poprzez interakcję w języku docelowym.

 

TPR- Total Physical Response

Reagowanie całym ciałem to nauczanie języka obcego przez ruch, a dokładnie włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych.

 

Immerse in English

Zanurzanie w języku sprowadza do jak najczęstszego kontaktu z językiem. Ćwiczenie sprawności komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach codziennych.

 

TBLT – Tasks Based Language Learning

Podejście opierające się na stosowaniu autentycznego materiału i zlecaniu uczniom samodzielnej pracy nad zadaniami tylko w języku angielskim.

 

Skills – Sprawności językowe

Rozwijanie każdej sprawności językowej takiej jak mówienie, pisanie , czytanie czy słuchanie.

 

Project work

Praca metoda projektu umożliwia naszym uczniom w sposób kreatywny oraz samodzielny ćwiczyć język obcy jak również    kształtuje postawę poznawczą i podnosi motywację do nauki.

 

Doskonałym przygotowaniem do powyższych wyzwań jest realizowany w naszej szkole Program Cambridge.Uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu.

Comments are closed.