INFORMACJE

REKRUTACJA

REKRUTACJA

Etapy rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Żywioły w Płońsku:

Etap I
Złożenie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły” za pośrednictwem poczty mailowej lub w sekretariacie szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY

Etap II
Rozmowa rodziców z Dyrekcją szkoły mająca na celu zapoznanie z modelem edukacyjnym realizowanym w naszej placówce.

Etap III
Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia w celu podpisania umowy o naukę szkolną.

We wszystkich spotkaniach uczestniczą rodzice razem.

Możliwości finansowe Rodziny nie są kryterium ani warunkiem edukacji dzieci w Szkole „Żywioły”.