TUTORING – PROGRAM KU DOBRU DZIECKA

W naszej szkole realizowany jest program tutoringu  szkolnego, polega on na wspieraniu i pobudzaniu zaangażowania rodziców w wychowanie swoich dzieci. Utwierdza rodziców w przekonaniu o ich ogromnych możliwościach wychowawczych oraz wskazuje im okazje i sposoby oddziaływania na dzieci w ich własnym środowisku i rodzinie.

Celem współpracy rodziców z tutorami jest integralny rozwój dziecka: wychowanie rozumu, woli, uczuć zgodnie z personalną wizją osoby opartą na chrześcijańskich wartościach.

W szkole, każde dziecko ma swojego opiekuna – tutora, który towarzyszy mu w rozwoju. Kluczowym elementem pracy tutora jest więc odkrycie potencjału, potrzeb i talentów ale także zadań i ewentualnych zagrożeń, które stoją na drodze do pełnego rozwoju dziecka, a następnie przekazanie swoich spostrzeżeń jego rodzicom.

Tutor zna swojego ucznia, ma z nim częsty kontakt, słucha co ma do powiedzenia, stara się wczuć w jego sytuację z zaangażowaniem, aby zrozumieć jego świat. Tutor pozwala uczniowi odkrywać swoje potrzeby, nazywać stany emocjonalne i wspierać w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań. Rozmawia z nim o szkole i relacjach w grupie. Stara się poznać jego zainteresowania, pasje, omawia z nim postępy w nauce i wskazuje obszary, które wymagają poprawy, refleksji i krytycznego spojrzenia. Nie zostawia go jednak z problemem ale wspiera, dodaje odwagi, zachęca do wysiłku i pomaga znaleźć indywidualną ścieżkę rozwoju. Przygotowuje ucznia w ten sposób do stopniowego brania odpowiedzialności za naukę i swój rozwój.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z TUTOREM

Każde dziecko jest indywidualną, niepowtarzalną osobą, ma swoją własną historię, rozwija się w swoim tempie, dlatego też potrzebuje indywidualnego traktowania. Nauczyciel – tutor obserwując ucznia pomaga mu zrozumieć procesy, które nim kierują, nazywać rzeczywistość, którą przeżywa, której doświadcza, wyznacza mu indywidualne zadania, które mają na celu wzmocnienie jego cech pozytywnych, poszukiwanie obszarów rozwijania pasji i talentów. Z drugiej strony zadania mają pomóc uczniowi pracować w obszarach, które sprawiają więcej problemów, które utrudniają mu funkcjonowanie w grupie społecznej.

PLAN DZIAŁANIA DLA DZIECKA I CAŁEJ RODZINY

Rodzice i tutor spotykają się 2,3 razy w roku, omawiając postępy dziecka i pojawiające się problemy. Efektem rozmowy jest wypracowanie planu działania dla dziecka i rodziny, który następnie wdrażany jest w życie, a jego rezultaty przedstawiane są na kolejnym spotkaniu. Aby spotkania z tutorem były owocne, rodzice przygotowują się do nich wcześniej.

ŻYWIOŁY W TUTORINGOWYM PROGRAMIE MEN

Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w lutym 2017 r. zostaliśmy zakwalifikowani, jako jedna z 64 szkół z całej Polski – do ogólnopolskiego programu pt. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Jest to projekt finansowany ze środków MEN, dzięki któremu staliśmy się placówką, w której wszyscy nauczyciele są certyfikowanymi Tutorami.

Comments are closed.