Język Angielski w NSP Żywioły

„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” – Benjamin Franklin

Nasza szkoła traktuje nauczanie języka angielskiego jako podstawę nowoczesnego nauczania. Wykorzystujemy praktyki światowe oraz doświadczenie nauczycieli. Realizowany przez nas program nauki języka angielskiego opiera się na metodzie CLIL rekomendowanej przez Komisję Europejską.

Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym do 5 godzin w tygodniu, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację. Dobieramy najnowsze metody w zakresie psychologi poznawczej oraz teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

CLIL - Content and Language Integrated Learning

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe.
Unikalny sposób łączenia treści nauczania zintegrowanego z językiem. Podczas nauki języka angielskiego wprowadzane są treści innych przedmiotów.

CLT- Communicative Language Teaching

Komunikacyjne nauczanie języka poprzez interakcję w języku docelowym.

TPR- Total Physical Response

Reagowanie całym ciałem to nauczanie języka obcego przez ruch, a dokładnie włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych.

Immerse in English

Zanurzanie w języku sprowadza do jak najczęstszego kontaktu z językiem. Ćwiczenie sprawności komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach codziennych.

TBLT - Tasks Based Language Learning

Podejście opierające się na stosowaniu autentycznego materiału i zlecaniu uczniom samodzielnej pracy nad zadaniami tylko w języku angielskim.

Skills - Sprawności językowe

Rozwijanie każdej sprawności językowej takiej jak mówienie, pisanie , czytanie czy słuchanie.

Project work

Praca metoda projektu umożliwia naszym uczniom w sposób kreatywny oraz samodzielny ćwiczyć język obcy jak również    kształtuje postawę poznawczą i podnosi motywację do nauki.

Doskonałym przygotowaniem do powyższych wyzwań jest realizowany w naszej szkole Program Cambridge.Uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu.

Comments are closed.