ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Edukacja w Żywiołach to przede wszystkim przygoda i dobra zabawa. Poprzez nią dzieci uczą się myśleć, tworzyć, planować, działać i współpracować.

W naszym przedszkolu ważna jest Zabawa

Dzieci zaczynają i kończą swój dzień zabawą, poprzez którą od najmłodszych lat uczą się czytać, liczyć i nabywają praktyczne umiejętności.
Każda ściana zachęca i stymuluje do nauki.
Każda chwila wykorzystywana jest na zdobywanie umiejętności i poznawanie świata.
Aby w przyszłości nauka była pasją, już dzisiaj nasze dzieci czerpią z niej wiele radości.

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Odbywa się poprzez czytanie książek, słuchanie audycji literackich i uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, naukę wierszy, przysłów, zagadek. Dzieci poznają także historię Polski, Europy i świata.
Staramy się, aby nasi wychowankowie już od najmłodszych lat mieli bliski kontakt z literaturą. Dużo czytamy, rozmawiamy o książkach, bajkach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Jest bardzo ważnym obszarem działania w Żywiołach. Dzieci bawią się cyframi, liczbami, kształtami, konstruują, modelują, kodują, układają tangramy, puzzle. Wprowadziliśmy bity matematyczne i monografię liczb, a do zabawy wykorzystujemy drewniane klocki, słomki, klamerki, pudełka itp.

EDUKACJA EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZA

Rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata.
Podejmujemy wiele zadań, aby zainteresować dzieci otaczającym nas światem: bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek, doświadczenia i eksperymenty, organizowanie w salach kącików przyrody, budzenie wrażliwości ekologicznej. Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami, dziecko może oglądać przyrodę, szukać, zbierać, porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w przyrodzie i eksperymentować.

EDUKACJA RUCHOWA

Codzienny blok ruchowy z zestawem odpowiednio dobranych ćwiczeń stymuluje pracę ciała i mózgu.

W naszej sali gimnastycznej dzieci wspinają się na drabinki, robią przewroty, raczkują, pełzają, turlają się i skaczą. Każdego dnia bawią się na świeżym powietrzu.

EDUKACJA LINGWISTYCZNA

Dzieci uczą się języka bawiąc się, śpiewając piosenki, ucząc wierszyków, rysując. Wykorzystujemy na zajęciach bity inteligencji, a na ścianach polskie wyrazy mają swoje angielskie odpowiedniki.

EDUKACJA MUZYCZNA

Słuchanie muzyki klasycznej rozwija pamięć, inteligencję, poprawia koncentrację i pamięć.

Zajęcia umuzykalniające i audycje muzyczne odbywają się codziennie, a rytmiczne dwa razy w tygodniu. Dzieci grają na instrumentach, uczą się piosenek.

EDUKACJA ZDROWOTNA

W ramach profilaktyki zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie poprzez zapewnienie aktywnego pobytu na świeżym powietrzu, organizowanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Dzieci poznają dzieła sztuki wybitnych malarzy, rzeźbiarzy, uczestniczą w warsztatach plastycznych, codziennie malują, rysują, wyklejają lub wycinają. Podstawą zajęć plastycznych jest radość jaką sprawia dziecku oglądanie, dotykanie, manipulowanie. Umożliwiają mu one okazywanie uczuć, wyrażanie swojej osobowości. Tworząc różnorodne prace dziecko rozwija własną wyobraźnię.

WYKORZYSTYWANE PROGRAMY NAUCZANIA

Codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzimy na podstawie innowacyjnych programów nauczania:

  • Zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego.
  • Pedagogiki zabawy.
  • Metody krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej. (metoda sylabowa)
  • Matematyka wg metody Maluch Badacz.
  • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej.
  • Metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne.
  • Metody „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz (uczenie się wielozmysłowe)
  • Edukacja matematyczna w wykorzystaniem metod Marii Montessori.

Comments are closed.